Nagrada publike Nagrada publike
Nazad...

KALEIDOSKELETON TI: THE DESI CYBORG KALEIDOSKELETON TI: THE DESI CYBORG

Sun 18 Jul 21:45
Bioskop Abazija, Palić KALEIDOSKELETON TI: THE DESI CYBORG
  • 00:02
Ujedinjeno kraljevstvo 2020
Selekcija: Young Spirit of Europe
Režija: Aminder Virdee
Žanr: video loop
Ovaj projekat je višedimenzionalni artivistički čin koji prevazilazi radikalno inkluzivnu politiku i artikuliše životni bol, koji podriva rasizam, sposobnizam, seksizam i klasicizam u polju medicinskih nauka. Nazad...

Prijavi se za newsletter

Templates title