OKRUGLI STO: GMO – EKOLOŠKI I EKONOMSKI RULET

U sklopu bogatog pratećeg programa Festivala evropskog filma Palić, kao i svake godine, okrugli sto obrađuje neku od gorućih tema iz različitih domena, među kojima važnu ulogu ima oblast ekologije. Ove teme se redovno prepliću sa problemima i pitanjima za kojima tragaju autori dokumentarnih filmova iz programa Eko Dox.

Ovogodišnji okrugli sto obrađuje temu genetski modifikovanih organizama i nosi naziv: “GMO: ekološki i ekonomski rulet”, a biće održan danas od 10 sati u Maloj gostioni na Paliću.

Na okruglom stolu, uvodnu reč držaće istaknuti profesori i naučni radnici prof. dr Miladin Ševarlić sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr Tatjana Brankov, naučna saradnica Instituta za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda. Moderator okruglog stola je Nenad Novaković, direktor DOO Organic Control System, domaće kontrolne kuće za organsku proizvodnju.

Tokom okruglog stola učesnici će se dotaći pitanja poput: difuzija GMO u svetu, PR u službi multinacionalnih kompanija, biodiverzitet Srbije i ekološki rizici, patentiranje života, očuvanje domaćih sorti i hibrida, prehrambena samodovoljnost Srbije i nekonkurentnost Srbije na tržištu GMO, GMO – da li je cilj samo profit?, rezultati dosadašnjih istraživanja i akcidenata sa GMO, zakon o GMO – da li se on poštuje u Srbiji?, kako je realizovana društvena akcija donošenja jednoglasnih odluka u skupštinama 122 opštine i grada u Srbiji o usvajanju Deklaracije pod sloganima „Mi ne želimo GMO na našoj teritoriji!“ i „Ostavimo zemlju naših pradedova našim unucima bez GMO!“, šta i kako dalje u akciji formiranja Saveza opština i gradova „Za Srbiju bez GMO“, pristupanje Evropskoj konferenciji regiona bez GMO i referendum, šta bi Srbija izgubila liberalizacijom GMO?

A. P.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Originalni naziv:

Godina:

:

:

:

min

:

Datum:

01/01/1970

Vreme:

h

:

:

:

:

:

:

:

: