Misli ne možeš zaustaviti

Na početku i na kraju filma vidimo kako igrate relativno konvencionalno, ali je zato tokom većeg dela filma vaša gluma različita – statična. Šta je bio izazov da prihvatite ovu priliku i da li ima fizičkih ograničenja u tom neobičnom procesu?

Najteže je bilo to što nisam smela da trepćem. Tu postoji razlika u odnosu na konvencionalnu glumu, naravno, ali su suština, misli, mašta, isti. Morate samo da uhvatite trenutak, da osetite priču u jednom gestu.

Iz perspektive glumca, koliko dugo ste prosečno morali da ostanete nepomični i koliko je to bilo naporno s obzirom na četiri kamermana koji kruže oko vas? Na neki način to je koreografija?

Ne dugo. Možda nekoliko minuta, što nije bilo fizički teško. Poze nisu bile preterano zahtevne, ali mi je bilo emocionalno teško da izdržim a da ne izgubim osećanje. Jer misli nekako ne mogu da stanu, telo miruje ali unutrašnji tok se nastavlja.

Ima nekoliko zaista dirljivih trenutaka u filmu, kada klečite kraj ćerke i kada ste u šumi. Intenzitet osećanja koja doživljavate kao lik je ogroman. To ste vi predlagali ili je to nastalo u saradnji sa rediteljem?

Uglavnom smo sarađivali. Uvek smo zajedno gledali snimke pa sam ja videla šta mogu da uradim drugačije. U sceni sa ćerkom koju ste pomenuli napravili smo mnogo promena pa se sve završilo potpuno drugačije od onoga što smo hteli u početku. Trenutak je došao u tišini. Set je morao da bude veoma tih i sve je naprosto došlo kroz tu tišinu.

Vaš lik u filmu mora značajno da ostari, radi se o periodu između 1941. i 1954/55. To ste morali da odigrate glasom. Kako je bilo igrati taj proces starenja kroz pomenuti period?

Možda je taj deo sa glasom bio i najteži, ali je s druge strane bilo lako jer se tada desio veliki događaj u mom životu. Tri nedelje pre snimanja naracije rodila sam svoju drugu ćerku i mislim da je sve došlo iz tog iskustva. Takođe, tu je bila i moja instruktorka govora koja mi je savetovala: “Kada počneš da govoriš, samo se seti svojih prethodnica, svih žena ispred mikrofona kako pokušavaju da se izraze”.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Originalni naziv:

Godina:

:

:

:

min

:

Datum:

01/01/1970

Vreme:

h

:

:

:

:

:

:

:

: