PALIĆKI TORANJ Ditrihu Brugemanu

PALIĆKI TORANJ ZA NAJBOLJU REŽIJU dodeljuje se Ditrihu Brugemanu za režiju filma STANICE KRSTA, realizovanog u nemačko-francuskoj koprodukciji, za „njegovu veštinu da nam na neposredan način prikaže kako slepi fanatizam može da uništi ljudski život“.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Originalni naziv:

Godina:

:

:

:

min

:

Datum:

01/01/1970

Vreme:

h

:

:

:

:

:

:

:

: